Pawlik, S. „Twórczość Artystyczna Jako sposób Urzeczywistniania Paradygmatu Emancypacyjnego”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 16, wrzesień 2018, s. 129-42, doi:10.14746/ikps.2017.16.08.