Kopeć, D. „Sprawozdanie Z VIII Międzynarodowej Konferencji pt.: «Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej – Miejsce Innego We współczesnej Refleksji naukowej»”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 16, wrzesień 2018, s. 259-63, doi:10.14746/ikps.2017.16.15.