Tylewska-Nowak, Beata. „Plany życiowe I Marzenia mieszkańców domów Pomocy społecznej Dla osób Z niepełnosprawnością Intelektualną”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 17, wrzesień 2018, s. 179-95, doi:10.14746/ikps.2017.17.10.