Rożek, A. „Słyszące rodzeństwo osób Z Wadą słuchu (SODA) – Studium Indywidualnych przypadków”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 18, wrzesień 2018, s. 125-37, doi:10.14746/ikps.2017.18.08.