Ćwirynkało, K., i U. Bartnikowska. „Odkrywanie Przez rodziców Adopcyjnych I zastępczych odmienności Dziecka wynikającej Z niepełnosprawności. Studium Fenomenograficzne”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 19, wrzesień 2018, s. 11-33, doi:10.14746/ikps.2017.19.02.