Mikler-Chwastek, A. „Inny We Wczesnym Systemie Opieki I Wychowania”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 19, wrzesień 2018, s. 35-46, doi:10.14746/ikps.2017.19.03.