Wojciechowska, A., i A. Gulczyńska. „Zachowania Seksualne Dzieci I młodzieży Ze Spektrum Autyzmu. Wyniki Badań pilotażowych”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 19, wrzesień 2018, s. 91-108, doi:10.14746/ikps.2017.19.06.