Moszyńska, M. „Środowisko szkoły W Narracjach uczniów Z zespołem Aspergera – Wnioski Z Badań”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 19, wrzesień 2018, s. 161-70, doi:10.14746/ikps.2017.19.10.