Khoury, R. „Mothers of Children With Tourette’s Syndrome”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 19, wrzesień 2018, s. 171-99, doi:10.14746/ikps.2017.19.11.