Serafin, T. „Analiza Wybranych Norm Prawnych określających Nowe obowiązki Nauczycieli I specjalistów Wychowania Przedszkolnego I Wczesnoszkolnego Oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 2, styczeń 2013, s. 25-55, doi:10.14746/ikps.2013.2.02.