Winczewski, Piotr. „Wybrane Uwarunkowania Biografii Rodzin osób niepełnosprawnych”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 2, styczeń 2013, s. 93-114, doi:10.14746/ikps.2013.2.05.