Krajczy, S. „Wsparcie Informacyjne – Oczekiwania rodziców wychowujących Dziecko Z niepełnosprawnością Intelektualną”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 2, styczeń 2013, s. 133-49, doi:10.14746/ikps.2013.2.07.