Pawelczak, K. „Rodzina Adopcyjna – Rodzina Dla Dziecka? – Recenzja książki Urszuli Bartnikowskiej I Katarzyny Ćwirynkało – Rodziny Adopcyjne I zastępcze Dziecka Z niepełnosprawnością”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 2, styczeń 2013, s. 213-8, doi:10.14746/ikps.2013.2.11.