Wojtyła, A. „(Nie)normalność W społecznym Zwierciadle. Opresyjne Wzory, podziały Oraz Projekty cielesności Jako Kontekst doświadczenia Kobiet Z Widoczną niepełnosprawnością”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 3, styczeń 2013, s. 101-24, doi:10.14746/ikps.2013.3.07.