Bąbka, J. „W Poszukiwaniu Strategii Edukacyjnej przeciwdziałania Wykluczeniu społecznemu osób Z niepełnosprawnością”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 4, styczeń 2014, s. 87-104, doi:10.14746/ikps.2014.4.04.