Zawiślak, A. „Bariery W Randkowaniu Kobiet Z niepełnosprawnością Ruchową”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 20, październik 2018, s. 181-98, doi:10.14746/ikps.2018.20.09.