Balvín, J., i J. Novotná. „Romowie a Edukacja W kontekście Pedagogicznym I Andragogicznym”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 6, styczeń 2014, s. 101-13, doi:10.14746/ikps.2014.6.06.