Chrzanowska, Iwona, i Beata Jachimczak. „Uczeń Z doświadczeniem Migracji W Edukacji. Diagnoza Potrzeb I Obszary Wsparcia W Ramach Edukacji włączającej – Uczeń Cudzoziemski”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 21, styczeń 2019, s. 89-104, doi:10.14746/ikps.2018.21.05.