Czerwińska, K., i A. Piskorska. „Niewidzenie a Kompetencje Pragmatyczne W Komunikacji”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 21, styczeń 2019, s. 189-10, doi:10.14746/ikps.2018.21.10.