GULCZYŃSKA, A. ., i A. . WOJCIECHOWSKA. „Sex Education of Adolescents With Autism Spectrum Disorders in Poland”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 24, marzec 2019, s. 155-76, doi:10.14746/ikps.2019.24.09.