LIPIŃSKA-LOKŚ, JOLANTA. „Love Experienced by Persons With Disabilities”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 24, marzec 2019, s. 27-49, doi:10.14746/ikps.2019.24.02.