WIŚNIEWSKA, J. I. . „Aktywność Edukacyjna osób Starszych Jako Predykator pomyślnego Starzenia Się”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, wrzesień 2018, s. 31-50, doi:10.14746/ikps.2018.22.03.