LIPIŃSKA-LOKŚ, J. . „Rodzice Wobec Wyboru Formy kształcenia Dziecka Z niepełnosprawnością”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, wrzesień 2018, s. 305-21, doi:10.14746/ikps.2018.22.17.