CYLULKO, P. . „Oddziaływania Tyflomuzykoterapeutyczne wspierające rozwój Ruchowy Dziecka Z niepełnosprawnością Wzroku”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, wrzesień 2018, s. 153-66, doi:10.14746/ikps.2018.22.09.