PAWLUK-SKRZYPEK, A. ., i I. . BŁASZCZAK. „Nowoczesne Technologie a Uczniowie Z Dysleksją – możliwości I zagrożenia”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, grudzień 2018, s. 235-47, doi:10.14746/ikps.2018.23.14.