MORAŃSKA, DANUTA. „Nowa jakość kształcenia Akademickiego W Sytuacji Zmiany Cywilizacyjnej – Interaktywny wykład Problemowy”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, grudzień 2018, s. 221-34, doi:10.14746/ikps.2018.23.13.