WASYLEWICZ, M. . „Aktywność Internetowa a Poczucie Alienacji młodzieży Ery mediów”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, grudzień 2018, s. 161-176., doi:10.14746/ikps.2018.23.09.