Ramik-Mażewska, I. . „Employer’s Assistant – New Value in Employing Persons With Disabilities”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 27, grudzień 2019, s. 417-32, doi:10.14746/ikps.2019.27.20.