Bartnikowska, Urszula, i Katarzyna Ćwirynkało. „The Resources of Adults Taking Care of Their Elderly Parents at Home – a Research Report”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 29, październik 2020, s. 7-23, doi:10.14746/ikps.2020.29.01.