Jędrzejowska, A. . „Developing Social Competences of Children With Down Syndrome by Playing”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 29, październik 2020, s. 117-4, doi:10.14746/ikps.2020.29.06.