Wiecha, Dominika, i Ewelina Zając. „Communicative Competence of a Child With Cerebral Palsy and Mild Intellectual Disability”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 30, grudzień 2020, s. 243–258, doi:10.14746/ikps.2020.30.12.