Cybulska, J., i E. Zając. „Women’s Knowledge of the Development and Communication of Children With Fetal Alcohol Syndrome (FAS)”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 32, marzec 2021, s. 101-12, doi:10.14746/ikps.2021.32.06.