Wojcieszek, K. A. „Ewentualna przydatność Procedur Uniwersalnych W Pracy Z Grupami podwyższonego Ryzyka. Na przykładzie Recepcji Programu Profilaktycznego «Smak życia, Czyli Debata O dopalaczach»”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 33, czerwiec 2021, s. 33-48, doi:10.14746/ikps.2021.33.03.