Kaźmierczak, M. „Strategie Komunikacyjne Minimalnie Werbalnych Dzieci rozpoczynających Edukację Przedszkolną”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 33, czerwiec 2021, s. 49-64, doi:10.14746/ikps.2021.33.04.