Serafin, T. „Działania Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej I społecznej młodzieży Z niepełnosprawnością Intelektualną – Projekt Warszawskiego Modelu współpracy”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 9, czerwiec 2015, s. 69-97, doi:10.14746/ikps.2015.9.04.