Konieczna, I. „Możliwości Komunikacyjne Dziecka Z zespołem Aspergera”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 11, grudzień 2015, s. 125-39, doi:10.14746/ikps.2015.11.06.