Bagińska, P. „Kształtowanie Kompetencji Emancypacyjnych W Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen I Jej wyjście Naprzeciw Potrzebom Podopiecznego”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 12, marzec 2016, s. 13-30, doi:10.14746/ikps.2016.12.01.