Cytowska, Beata. „Nauczanie Kierowane Jako Metoda rozwijająca samodzielność Oraz Autonomię Dzieci I młodzieży Z głęboką niepełnosprawnością Intelektualną”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 12, marzec 2016, s. 61-83, doi:10.14746/ikps.2016.12.03.