Walkiewicz-Krutak, M. „Wyzwania Emancypacyjne W kontekście Autonomii dorosłych osób Z niepełnosprawnością Wzroku”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 10, wrzesień 2015, s. 111-26, doi:10.14746/ikps.2015.10.07.