Gładyszewska-Cylulko, Joanna. „Osobowościowe Uwarunkowania Procesu Emancypacji osób Z niepełnosprawnością Wzrokową”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 12, marzec 2016, s. 119-33, doi:10.14746/ikps.2016.12.06.