Kopeć, Danuta. „Sprawozdanie Z VIII Międzynarodowej Konferencji pt.: «Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej – Miejsce Innego We współczesnej Refleksji naukowej»”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 16 (wrzesień 9, 2018): 259–263. Udostępniono styczeń 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/13697.