Ćwirynkało, Katarzyna, i Urszula Bartnikowska. „Odkrywanie Przez rodziców Adopcyjnych I zastępczych odmienności Dziecka wynikającej Z niepełnosprawności. Studium Fenomenograficzne”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 19 (wrzesień 9, 2018): 11-33. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/14321.