Zawiślak, Agnieszka. „Bariery W Randkowaniu Kobiet Z niepełnosprawnością Ruchową”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 20 (październik 22, 2018): 181–198. Udostępniono luty 4, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/15546.