BEŁZA-GAJDZICA, MAGDALENA, i ZENON GAJDZICA. „The Educational Context of the Sejm Protest by People With Disabilities and Their Families”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 25 (czerwiec 15, 2019): 83–103. Udostępniono luty 8, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/21105.