GULCZYŃSKA, ANNA, i ANETA WOJCIECHOWSKA. „Sex Education of Adolescents With Autism Spectrum Disorders in Poland”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 24 (marzec 15, 2019): 155–176. Udostępniono luty 1, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/21147.