SZCZUPAŁ, BERNADETA, i JOLANTA IZABELA WIŚNIEWSKA. „Everyday Life and a Sense of Loneliness in the Opinion of Elderly Persons With Disabilities in Long-Term Residential Care”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 24 (marzec 15, 2019): 11–25. Udostępniono styczeń 29, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/21187.