WIŚNIEWSKA, JOLANTA IZABELA. „Aktywność Edukacyjna osób Starszych Jako Predykator pomyślnego Starzenia Się”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 22 (wrzesień 15, 2018): 31–50. Udostępniono styczeń 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/21211.