PAWLUK-SKRZYPEK, AGNIESZKA, i IWONA BŁASZCZAK. „Nowoczesne Technologie a Uczniowie Z Dysleksją – możliwości I zagrożenia”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 23 (grudzień 15, 2018): 235–247. Udostępniono styczeń 26, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/21236.