Zaorska, Marzenna, i Adam Zaorski. „Issues Related to the Statutory Ban on Eugenic Abortion in Poland (in the Opinion of Representatives of the Community of People With Disabilities)”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 26 (grudzień 15, 2019): 389–403. Udostępniono styczeń 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/22647.