Ramik-Mażewska, Irena. „Employer’s Assistant – New Value in Employing Persons With Disabilities”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 27 (grudzień 15, 2019): 417–432. Udostępniono grudzień 7, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/23277.